ภาพวาด

เป็นการวาดโดยใช้ดินสอ เขียนลงไป บนกระดาษหรือบนพิ้นผิววัสดุ การวาดเส้น คือ การเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็ก หรือเส้นใหญ่ มักมีสีเดียวแต่ การวาดเส้นไม่ได้จำกัดที่จะต้องมีสีเดียว อาจมีสีหลาย ๆ สีก็ได้ การวาดเส้น

Untitled 1asdasda - ภาพวาด