ประวัติศิลปินนักวาดภาพ

นักวาดภาพตามจินตนาการและมโนคติ โดยถ่ายทอดออกมาเป็นรูปร่างผ่านสีสันต่าง ๆ ตามความถนัดและความชื่นชอบ ซึ่งอาจวาดภาพตามจินตนาการ หรือรูปเหมือนของคน สัตว์ สิ่งของ ต้นไม้ ใบหญ้า บรรยากาศ วิวทิวทัศน์ต่าง ๆ

Untitled 1asdasd - ประวัติศิลปินนักวาดภาพ